Kolumbariumo tvarka

KREMUOTŲ PALAIKŲ SAUGOJIMO KRIPTOSE TVARKA

  1. Kremuoti žmogaus palaikai saugomi specialiai tam įrengtos saugyklos nišoje, Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse, saugyklos ir nišos numeris nurodomi su paslaugų gavėjais sudarytose saugojimo sutartyse.
  2. Saugyklos nišoje gali būti saugomi nuo vieno iki keturių kremuotų žmonių palaikų urnose. Saugyklos niša gali būti laikoma tuščia (rezervuota).
  3. Vienoje saugyklos nišoje, pagal šią saugojimo sutartį saugoma ne daugiau kaip keturios urnos su kremuotais žmonių palaikais, jokie kiti daiktai ar objektai saugyklos nišoje negali būti laikomi.
  4. Saugyklos niša uždengiama akmens plokštele, ant plokštelės užrašomi mirusiojo (-iųjų) vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai. Ant plokštelės gali būti užrašomi ne daugiau kaip keturių mirusių asmenų duomenys. Jokie kiti įrašai ar pažymėjimai saugyklos nišą dengiančioje plokštelėje nedaromi.

Teritorija yra privati įmonės nuosavybė, joje draudžiama:

  • Be raštiško įmonės sutikimo, savarankiškai adaryti kriptą
  • Kriptos nišą dengiančioje plokštelėje daryti įrašus
  • Atlikti bet kokius kosmetinius ar konstrukcinius kriptos nišos pakeitimus
  • Tvirtinti prie kriptos ar jos nišą dengiančios plokštelės bet kokius daiktus ar dekoracijas
  • Daryti kitokį poveikį kolumbariumui ir kitiems statiniam teritorijoje, keisti estetinį vaizdą

Teritorija yra stebima vaizdo kameromis, tiesioginį vaizdą galite stebėti internetinėje svetainėje – www.akmenukas.lt.