Verde alpi skalda

 

<–Skaldyti 3-5 mm.,

Skaldyti 5-8 mm.–>

<–Gludinti 4-8 mm.,

Gludinti 10-15 mm.–>